(1)
Sawicka, I. Rozważania O Tureckich Sufiksach W języku macedońskim. LinCop 2022, 18, 247-262.