(1)
Topolińska, Z. Derywacja Semantyczna (i Formalna) Od prasłowiańskiego Rdzenia *by- Na Gruncie Polskim. LinCop 2022, 18, 201-204.