(1)
Wójcicka, A. Analiza Semantyczna Czasownika [ktośi] Podpowiedział [komuśj], że P. LinCop 2014, 9, 115-130.