(1)
Trawińska, A.; Cychnerska, A. Samogłoska E W Odmianach ogólnych Trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim I Polskim, W kontekście dwóch wykładników Akcentu Wyrazowego: Czasu I Charakterystyki Spektralnej. LinCop 2021, 17, 155-206.