(1)
Długosz, N. O Wyrazach złożonych Z Komponentem арт- W języku bułgarskich mediów. LinCop 2020, 16, 295-310.