(1)
Heliasz-Nowosielska, C.; Ogrodniczuk, M. Eksplicytność a implicytność W świetle Analizy Korpusowej (meta)tekstu. LinCop 2020, 16, 75-100.