(1)
Radomski, M. Komponent Fonologiczny języka Polskiego Jako Struktura Rdzeń-Peryferie Na przykładzie Akcentu Wyrazowego W Galicyzmach. LinCop 2021, 17, 208-219.