(1)
Jakielaszek, J. Opozycja Trybu przypuszczającego I Trybu oznajmującego W łacinie: Teoria Hierarchicznego uporządkowania Cech Dystynktywnych. LinCop 2021, 17, 63-79.