(1)
Wołowska, K. Wartościowanie Motywu ‘Ojczyzny’ I ‘Synczyzny’ W Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza W świetle Metodologii Semantyki Interpretacyjnej. LinCop 2019, 15, 355-370.