[1]
Zaucha, J. 2016. Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu. Linguistica Copernicana. 12, (kwi. 2016), 107–122. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.004.