[1]
Jankowiak, L.A. 2015. Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej). Linguistica Copernicana. 11, (cze. 2015), 159–168. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2014.043.