[1]
Kisiel, A. 2023. Partykuły spajające jako podklasa jednostek metatekstowych. Linguistica Copernicana. 19, (luty 2023), 169–183. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.010.