[1]
Bogusławski, A. 2023. Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań. Linguistica Copernicana. 19, (luty 2023), 41–49. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.004.