[1]
Sawicka, I. 2022. Rozważania o tureckich sufiksach w języku macedońskim. Linguistica Copernicana. 18, (sty. 2022), 247–262. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2021.016.