[1]
Wójcicka, A. 2014. Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p. Linguistica Copernicana. 9, 1 (maj 2014), 115–130. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2013.005.