[1]
Trawińska, A. i Cychnerska, A. 2021. Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej. Linguistica Copernicana. 17, (mar. 2021), 155–206. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.010.