[1]
Długosz, N. 2020. O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów. Linguistica Copernicana. 16, (maj 2020), 295–310. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.012.