[1]
Jakielaszek, J. 2021. Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych. Linguistica Copernicana. 17, (mar. 2021), 63–79. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.005.