[1]
Wołowska, K. 2019. Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej. Linguistica Copernicana. 15, (luty 2019), 355–370. DOI:https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.021.