1.
Paprot-Wielopolska A. „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych. LUD [Internet]. 20 grudzień 2020 [cytowane 30 styczeń 2023];104:75-99. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud104.2020.04