1.
JASIEWICZ, Zbigniew. Ulla Johansen (1927-2021). LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 21 grudzień 2021, T. 105, s. 367–370. [udostępniono 24.5.2024].