1.
SZWED, Anna. Między reprodukcją a transformacją. Negocjowanie reguł dotyczących płci w społeczności rzymskokatolickich kobiet. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 21 grudzień 2021, T. 105, s. 58–83. [udostępniono 23.6.2024]. DOI 10.12775/lud105.2021.03.