1.
SZCZEPANIAK-KROLL, Agnieszka. Rola liderów w kształtowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego poznańskich Bambrów. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 20 grudzień 2020, T. 104, s. 101–136. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/lud104.2020.05.