1.
SMYK, Katarzyna. Monitoring elementów wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Założenia. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 20 grudzień 2020, T. 104, s. 18–39. [udostępniono 2.3.2024]. DOI 10.12775/lud104.2020.01.