1.
BRZEZIŃSKA, Anna Weronika, CHWIEDUK, Agnieszka, MARCINIAK, Katarzyna & SCHMIDT, Jacek. Andrzej Brencz (1943 - 2020). LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 4 listopad 2020, T. 104, s. 535–541. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/31708.