1.
KRAWCZYK-WASILEWSKA, Violetta. COVID-19 jako paradygmat choroby globalnej. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 20 październik 2020, T. 104, s. 155–184. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/lud104.2020.07.