1.
KOPCIEWICZ, Lucyna. „Dom” w doświadczeniach polskich kobiet w czasie pandemii COVID-19. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 20 październik 2020, T. 104, s. 321–338. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/lud104.2020.14.