1.
GÓRSKI, Karol. „Kto się nie rusza, ten jest fizolem”. O nie-właściwym reżimie pracy ciała i jego wykorzenianiu w klubie brazylijskiego jiu-jitsu. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 28 październik 2020, T. 104, s. 413–441. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/lud104.2020.18.