1.
LIPIŃSKI, Wojciech. Idea jakuckiej religii i obchody święta Ysyach w Republice Sacha. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 4 listopad 2020, T. 104, s. 359–382. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.12775/lud104.2020.16.