1.
HOSSU, Iulia Elena. “Are we still a family?” The perspective from Romanian transnational families. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 13 grudzień 2019, T. 103, s. 49–65. [udostępniono 17.6.2024]. DOI 10.12775/lud103.2019.03.