1.
RADKOWSKA-WALKOWICZ, Magdalena. „Jak zaczęła się twoja historia”. Nowe technologie reprodukcyjne i nowe formy stygmatyzacji. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [online]. 10 kwiecień 2018, T. 101, s. 149–169. [udostępniono 20.6.2024]. DOI 10.12775/lud101.2017.04.