Jasiewicz, Z. „Ulla Johansen (1927-2021)”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 105, grudzień 2021, s. 367-70, https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/36628.