Buchowski, M. „Wojciech J. Burszta (1957-2021)”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 105, grudzień 2021, s. 338-41, https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/36625.