Szwed, A. „Między Reprodukcją a transformacją. Negocjowanie Reguł dotyczących płci W społeczności Rzymskokatolickich Kobiet”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 105, grudzień 2021, s. 58-83, doi:10.12775/lud105.2021.03.