Majbroda, K. „I Edycja Nagrody Im. Antoniego Kaliny Polskiego Towarzystwa Ludzoznawczego”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, listopad 2020, s. 591-3, doi:10.12775/32295.