Tymochowicz, M. „Słowniki, Encyklopedie I Leksykony Tradycyjnej odzieży Jako Forma Ich Identyfikacji I Dokumentacji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, grudzień 2020, s. 137-54, doi:10.12775/lud104.2020.06.