Szczepaniak-Kroll, A. „Rola liderów W kształtowaniu I Promowaniu Dziedzictwa Kulturowego poznańskich Bambrów”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, grudzień 2020, s. 101-36, doi:10.12775/lud104.2020.05.