Paprot-Wielopolska, A. „«My Też Chcemy Mieć Swoje tradycje». Metody badań, Definiowanie I Praktykowanie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Na Ziemiach Zachodnich I północnych”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, grudzień 2020, s. 75-99, doi:10.12775/lud104.2020.04.