Smyk, K. „Monitoring elementów Wpisanych Na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Założenia”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, grudzień 2020, s. 18-39, doi:10.12775/lud104.2020.01.