Brzezińska, A. W., A. Chwieduk, K. Marciniak, i J. Schmidt. „Andrzej Brencz (1943 - 2020)”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, listopad 2020, s. 535-41, doi:10.12775/31708.