Kruk-Buchowska, Z. „The Continuous Struggle for Land and Sovereignty – The Case of the Mashpee Tribe”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, październik 2020, s. 463-91, doi:10.12775/lud104.2020.20.