Krawczyk-Wasilewska, V. „COVID-19 Jako Paradygmat Choroby Globalnej”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, październik 2020, s. 155-84, doi:10.12775/lud104.2020.07.