Dziubata, K. I. „Dziedzictwo W działaniu”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, październik 2020, s. 511-9, doi:10.12775/30548.