Kopciewicz, L. „«Dom» W doświadczeniach Polskich Kobiet W Czasie Pandemii COVID-19”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 104, październik 2020, s. 321-38, doi:10.12775/lud104.2020.14.