Dziubata, K. „III GALA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 102, grudzień 2018, s. 555-62, doi:10.12775/18701.