Hummel, A. „ Badanie Nowo-Wiejskich Inicjatyw W Katalonii”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 101, kwiecień 2018, s. 305-32, doi:10.12775/lud101.2017.10.