Radkowska-Walkowicz, M. „«Jak zaczęła Się Twoja historia». Nowe Technologie Reprodukcyjne I Nowe Formy Stygmatyzacji”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 101, kwiecień 2018, s. 149-6, doi:10.12775/lud101.2017.04.