[1]
M. Tymochowicz, „Słowniki, encyklopedie i leksykony tradycyjnej odzieży jako forma ich identyfikacji i dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, LUD, t. 104, s. 137–154, grudz. 2020.