[1]
A. Paprot-Wielopolska, „«My też chcemy mieć swoje tradycje». Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych”, LUD, t. 104, s. 75–99, grudz. 2020.