[1]
K. Smyk, „Monitoring elementów wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Założenia”, LUD, t. 104, s. 18–39, grudz. 2020.